Up

Územný rozvoj

ÚPN - Z, stav 8/2021 - 0_L18-ZaD-CIPIS, textová časť
ÚPN - Z, stav 8/2021 - 1_L18-ZaD-CIPIS - širšie vzťahy
ÚPN - Z, stav 8/2021 - 2_L18-ZaD-CIPIS - komplexný urbanistický návrh
ÚPN - Z, stav 8/2021 - 3_L18-ZaD-CIPIS - voda, kanál
ÚPN - Z, stav 8/2021 - 4_L18-ZaD-CIPIS - ELI, plyn
ÚPN - Z, stav 8/2021 - 5_L18-ZaD-CIPIS regulačný výkres
ÚPN - Z, stav 8/2021 - 6_L18-ZaD-CIPIS - CO doložka
ÚPN - Z, stav 8/2021 - 7_L18-ZaD-CIPIS - schéma záväzných častí
IBV Lorinčík - Breziny, situácia, 07/2015
Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, situácia 2

Plán prepojovacej komunikácie z Pereša, v pláne je zakreslená časť tejto komunikácie od kostola v Lorinčíku po obrátku autobusov v Lorinčíku.

Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, situácia 1

Plán prepojovacej komunikácie z Pereša južne od Macákovej ulice až po kostol v Lorinčíku.

 
 
Powered by Phoca Download