Vážené dámy, milé mamy a babičky. Miestny úrad Mestskej časti Košice - Lorinčík vás srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti

DŇA MATIEK,

ktoré sa uskutoční v Dome kultúry v Lorinčíku dňa 12. 5. 2017 o 16:00.

Program podujatia:

  • slávnostný prípitok spojený s príhovorom starostu,
  • vystúpenie našich škôlkarov,
  • kultúrny program v podaní žiakov ZŠ Trebišovská,
  • krátka prednáška Romana Jurka o výrobe, príprave a konzumácii kávy, spojená s ochutnávkou kvalitnej kávy priamo z pražiarne,
  • spevácka gratulácia ženám v podaní skupiny "Košickí špivaci".

Sprievodným programom si chceme uctiť nielen mamičky, babičky, ale i všetci ženy našej mestskej časti.

Damián Exner, starosta MČ Košice - Lorinčík