Up

Oznamy, podujatia

Kolaudačné rozhodnutie zo 4. 4. 2023, právoplatné od 2. 5. 2023 - prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, SO 02 Zárubné múry
Oznam z 9. 3. 2023 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Označenie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov z 12. 1. 2023
Oznam z 12. 1. 2023 - "Košice – Pereš, ul. Medzevská – rozšírenie kanalizácie" - vodná stavba SO 01 Kanalizácia - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Označenie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Oznam z 3. 11. 2022 - voľba kontrolóra bude 13. 12. 2022
Oznam z 26. 9. 2022 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Oznam z 26. 8. 2022 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
Oznam z 27. 6. 2022 - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Oznam z 26. 4. 2022 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
Oznam z 23. 3. 2022 - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Oznam z 10. 3. 2022 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Rozhodnutie
Oznam z 8. 2. 2022 - optická trasa Gemerská Poľov - Bukovec, orientačná situácia stavby
Oznam z 8. 2. 2022 - optická trasa Gemerská Poľov - Bukovec, oznámenie o vstupe na pozemok
Oznam spoločnosti KOSIT v súvislosti s Covid-19 omikron
 
 
Powered by Phoca Download