Up

Oznamy, podujatia

Oznam z 14. 6. 2024 - Prerušenie distribúcie elektriny 2. 7. 2024
Oznam z 14. 6. 2024 - Prerušenie distribúcie elektriny 27. 6. 2024
Oznam z 14. 6. 2024 - Prerušenie distribúcie elektriny 26. 6. 2024
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov z 14. 6. 2024
Oznam z 5. 3. 2024 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice jar 2024 - Oznámenie a rozhodnutie RÚVZ
Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov „Plechový sklad“ - predĺženie lehoty do 15. 3. 2024
Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov „Plechový sklad“
Vývesné cestovné poriadky linky č. 20 smer Košická Nová Ves
Vývesné cestovné poriadky linky č. 20 smer Lorinčík
Vývesné cestovné poriadky linky č. 31 smer Lorinčík
Vývesné cestovné poriadky linky č. 31 smer Vyšné Opátske
Oznam a 26. 9. 2023 - zmeny liniek č. 20 a 31
Oznam z 20. 9. 2023 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Oznam z 11. 8. 2023 - verejná vyhláška - úprava NN v záhradkárskej lookalite Pod lesom
Kolaudačné rozhodnutie zo 4. 4. 2023, právoplatné od 2. 5. 2023 - prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, SO 02 Zárubné múry
 
 
Powered by Phoca Download