Up

Oznamy, podujatia

Vývesné cestovné poriadky linky č. 20 smer Košická Nová Ves
Vývesné cestovné poriadky linky č. 20 smer Lorinčík
Vývesné cestovné poriadky linky č. 31 smer Lorinčík
Vývesné cestovné poriadky linky č. 31 smer Vyšné Opátske
Oznam a 26. 9. 2023 - zmeny liniek č. 20 a 31
Oznam z 20. 9. 2023 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Oznam z 11. 8. 2023 - verejná vyhláška - úprava NN v záhradkárskej lookalite Pod lesom
Kolaudačné rozhodnutie zo 4. 4. 2023, právoplatné od 2. 5. 2023 - prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, SO 02 Zárubné múry
Oznam z 9. 3. 2023 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
Označenie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov z 12. 1. 2023
Oznam z 12. 1. 2023 - "Košice – Pereš, ul. Medzevská – rozšírenie kanalizácie" - vodná stavba SO 01 Kanalizácia - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Označenie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Oznam z 3. 11. 2022 - voľba kontrolóra bude 13. 12. 2022
Oznam z 26. 9. 2022 - Celoplošná deratizácia na území mesta Košice - Oznámenie o začatí správneho konania
 
 
Powered by Phoca Download