Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Zmluva z 16. 5. 2022 s Prima bankou o grantovom účte
Dodatok č. 2 z 21. 4. 2022 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 13. 4. 2022 o bezodplatnom prevode pozemku
Dodatok č. 1 z 11. 4. 2022 k zmluve o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 8. 4. 2022 s VSD o dielo - napojenie kamerového systému
Darovacia zmluva z 15. 3. 2022 - pozemok - Z. Kimáková
Darovacia zmluva z 25. 2. 2022 s J. S. Development, s. r. o
Darovacia zmluva z 3. 2. 2022 - pozemok - P. Šároší
Zmluva o dielo z 21. 1. 2022 s firmou TwinStav - zníženie energetickej náročnosti budovy DK, MÚ a MŠ
Zmluva z 12. 11. 2021 s ÚPSVaR o pomoci v hmotnej núdzi
Darovacia zmluva z 11. 11. 2021 - pozemok - P. Šároší
Darovacia zmluva z 8. 11. 2021 s KOSIT, a. s. na podujatie "Upracme si Košice"
Dodatok č. 1 z 22. 10. 2021 k zmluve o dielo z 19. 5. 2021 s PKT way, s. r. o. - SO a prístupová komunikácia
Zmluva z 24. 9. 2021 s H-G, s. r. o., o nájme nebytových priestorov
Mandátna zmluva z 31. 8. 2021 s ABYS Slovakia, s. r. o., na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z 19. 5. 2021
Zmluva o dielo z 19. 5. 2021 s PKT way, s. r. o. - SO a prístupová komunikácia
Zmluva o dielo z 10. 5. 2021 s OON Design, s. r. o.- energetický audit a projektová dokumentácia
Dodatok č. 1 z 16. 4. 2021 k zmluve z 19. 3. 2021 s GP - Trans o nájme pozemku
Zmluva z 31. 3. 2021 s Eko charitou východ o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
 
 
Powered by Phoca Download