center

Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

06. 03. 2021
03. 04. 2021
01. 05. 2021
05. 06. 2021
03. 07. 2021
07. 08. 2021
04. 09. 2021
02. 10. 2021
06. 11. 2021

Vyšný Lorinčík

20. 03. 2021
17. 04. 2021
15. 05. 2021
19. 06. 2021
17. 07. 2021
21. 08. 2021
18. 09. 2021
16. 10. 2021
20. 11. 2021

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2021

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

04. až 06. 03. 2021
08. až 10. 04. 2021
06. až 08. 05. 2021
03. až 05. 06. 2021
01. až 03. 07. 2021
29. až 31. 07. 2021
26. až 28. 08. 2021
23. až 25. 09. 2021
21. až 23. 10. 2021
18. až 20. 11. 2021

09. až 11. 03. 2021
13. až 15. 04. 2021
11. až 13. 05. 2021
08. až 10. 06. 2021
06. až 08. 07. 2021
03. až 05. 08. 2021
31. 08. až  02. 09. 2021
28. až 30. 09. 2021
26. až 28. 11. 2021
23. až 25. 11. 2021

07. a 08. 03. 2021
11. a 12. 04. 2021
09. a 10. 05. 2021
06. a 07. 06. 2021
04. a 05. 07. 2021
01. a 02. 08. 2021
29. a 30. 08. 2021
26. a 27. 09. 2021
24. a 25. 10. 2021
21. a 22. 11. 2021

Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

07. 03. 2020
04. 04. 2020
02. 05. 2020
06. 06. 2020
04. 07. 2020
01. 08. 2020
05. 09. 2020
03. 10. 2020
07. 11. 2020

Vyšný Lorinčík

21. 03. 2020
18. 04. 2020
16. 05. 2020
20. 06. 2020
18. 07. 2020
15. 08. 2020
19. 09. 2020
17. 10. 2020
21. 11. 2020

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2020

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

05. až 07. 03. 2020
16. až 18. 04. 2020
14. až 16. 05. 2020
11. až 13. 06. 2020
09. až 11. 07. 2020
06. až 08. 08. 2020
03. až 05. 09. 2020
01. až 03. 10. 2020
29. až 31. 10. 2020
26. až 28. 11. 2020

10. až 12. 03. 2020
21. až 23. 04. 2020
19. až 21. 05. 2020
16. až 18. 06. 2020
14. až 16. 07. 2020
11. až 13. 08. 2020
08. až 10. 09. 2020
06. až 08. 10. 2020
03. až 05. 11. 2020
01. až 03. 12. 2020

08. a 09. 03. 2020
19. a 20. 04. 2020
17. a 18. 05. 2020
14. a 15. 06. 2020
12. a 13. 07. 2020
09. a 10. 08. 2020
06. a 07. 09. 2020
04. a 05. 10. 2020
01. a 02. 11. 2020
29. a 30. 11. 2020

Vážení spoluobčania,

 

9. a 16. novembra 2019 od 8.00 hod. s odvozom o 15.00 hod.

 

bude na otočke autobusu pristavený veľkokapacitný kontajner určený výlučne na BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

 

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

Kontajner na BIO odpad bude v roku 2019 raz mesačne pristavený a to v prvú sobotu v mesiaci od 8.00 do 15.00 hod. na otočke autobusu v Lorinčíku. Termíny pristavenia sú teda:

  • 2. 3. 2019
  • 6. 4. 2019
  • 4. 5. 2019
  • 1. 6. 2019
  • 6. 7. 2019
  • 3. 8. 2019
  • 7. 9. 2019
  • 5. 10. 2019

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2019

Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

7. až 9. 3. 2019
4. až 6. 4. 2019
9. až 11. 5. 2019
6. až 8. 6. 2019
4. až 6. 7. 2019
1. až 3. 8. 2019
29. až 31. 8. 2019
26. až 28. 9. 2019
24. až 26. 10. 2019
21. až 23. 11. 2019

12. až 14. 3. 2019
9. až 11. 4. 2019
14. až 16. 5. 2019
11. až 13. 6. 2019
9. až 11. 7. 2019
6. až 8. 8. 2019
3. až 5. 9. 2019
1. až 3. 10. 2019
29. až 31. 10. 2019
26. až 28. 11. 2019

10. a 11. 3. 2019
7. a 8. 4. 2019
12. a 13. 5. 2019
9. a 10. 6. 2019
7. a 8. 7. 2019
4. a 5. 8. 2019
1. a 2. 9. 2019
29. a 30. 9. 2019
27. a 28. 10. 2019
24. a 25. 11. 2019

Vážení spoluobčania,

 

2. 5. 2018 od 08.00 do 16.00

 

bude na Čergovskej ulici pristavený veľkokapacitný kontajner určený výlučne na BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

 

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2018

Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

08. až 10.03.2018
12. až 14.04.2018
10. až 12.05.2018
07. až 09.06.2018
05. až 07.07.2018
02. až 04.08.2018
30.08 až 01.09.2018
27. až 29.09.2018
25. až 27.10.2018
22. až 24.11.2018

13. až 15.03.2018
15. až 16.04.2018
15. až 17.05.2018
12. až 14.06.2018
12. až 12.07.2018
07. až 09.08.2018
04.až 06.09.2018
02. až 04.10.2018
30.10. až 01.11.2018
27. až 29.11.2018

11. a 12.03.2018
17. až 19.04.2018
13. a 14.05.2018
10. a 11.06.2018
09. a 09.07.2018
05. a 06.08.2018
02. a 03.09.2018
30. a 01.10.2018
29. a 29.10.2018
25. a 26.11.2018