center

Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

2. 3. 2024
6. 4. 2024
4. 5. 2024
1. 6. 2024
6. 7. 2024
3. 8. 2024
7. 9. 2024
5. 10. 2024

Vyšný Lorinčík
(Pytliacka 29 pri lese až k tabuli termínov)

16. 3. 2024
20. 4. 2024
18. 5. 2024
15. 6. 2024
20. 7. 2024
17. 8. 2024
21. 9. 2024
19. 10. 2024

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2023

Otočka autobusu *
Vyšný Lorinčík ** Stanovište oproti MÚ

19. až 21. 4. 2024
4. až 6. 10. 2024

 22. a 23. 4. 2024
7. a 8. 10. 2024

24. až 26. 4. 2024
 9. až 11. 10. 2024

Miestny úrad MČ Košice - Lorinčík uzavrel s občianskym združením Ekocharita Tatry zmluvu o umiestnení kontajnerov na zber použitého šatstva a obuvi.

Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

04. 03. 2023
08. 04. 2023
13. 05. 2023
03. 06. 2023
01. 07. 2023
29. 07. 2023
09. 09. 2023
07. 10. 2023

Vyšný Lorinčík
(Pytliacka 29 pri lese až k tabuli termínov)

25. 03. 2023
15. 04. 2023
20. 05. 2023
17. 06. 2023
15. 07. 2023
19. 08. 2023
16. 09. 2023
21. 10. 2023

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2023

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

9. až 11. 3. 2023
13. až 15. 4. 2023
11. až 13. 5. 2023
8. až 10. 6. 2023
6. až 8. 7. 2023
3. až 5. 8. 2023
31. 8. až 2. 9. 2023
28. až 30. 9. 2023
26. až 28. 10. 2023
23. až 25. 11. 2023

14. až 16. 3. 2023
18. až 20. 4. 2023
16. až 18. 5. 2023
13. až 15. 6. 2023
11. až 13. 7. 2023
8. až 10. 8. 2023
5. až  7. 9. 2023
3. až 5. 10. 2023
31. až 2. 11. 2023
28. až 30. 11. 2023

12. a 13. 3. 2023
16. a 17. 4. 2023
14. a 15. 5. 2023
11. a 12. 6. 2023
9. a 10. 7. 2023
6. a 7. 8. 2023
3. a 4. 9. 2023
1. a 2. 10. 2023
29. a 30. 10. 2023
26. a 27. 11. 2023

Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

05. 03. 2022
02. 04. 2022
07. 05. 2022
04. 06. 2022
02. 07. 2022
06. 08. 2022
03. 09. 2022
01. 10. 2022
05. 11. 2022

Vyšný Lorinčík
(Pytliacka 29 pri lese až k tabuli termínov)

19. 03. 2022
16. 04. 2022
21. 05. 2022
18. 06. 2022
16. 07. 2022
20. 08. 2022
17. 09. 2022
15. 10. 2022
19. 11. 2022

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2021

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

10. až 12. 03. 2022
07. až 09. 04. 2022
12. až 14. 05. 2022
09. až 11. 06. 2022
07. až 09. 07. 2022
04. až 06. 08. 2022
01. až 03. 09. 2022
29.09. až 01. 10. 2022
27. až 29. 10. 2022
24. až 26. 11. 2022

15. až 17. 03. 2022
12. až 14. 04. 2022
17. až 19. 05. 2022
14. až 16. 06. 2022
12. až 14. 07. 2022
09. až 11. 08. 2022
06. až 08. 09. 2022
04. až 06. 10. 2022
01. až 03. 11. 2022
29. 11. až 01. 12. 2022

13. a 14. 03. 2022
10. a 11. 04. 2022
15. a 16. 05. 2022
12. a 13. 06. 2022
10. a 11. 07. 2022
07. a 08. 08. 2022
04. a 05. 09. 2022
02. a 03. 10. 2022
30. a 31. 10. 2022
27. a 28. 11. 2022

Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

06. 03. 2021
03. 04. 2021
01. 05. 2021
05. 06. 2021
03. 07. 2021
07. 08. 2021
04. 09. 2021
02. 10. 2021
06. 11. 2021

Vyšný Lorinčík

20. 03. 2021
17. 04. 2021
15. 05. 2021
19. 06. 2021
17. 07. 2021
21. 08. 2021
18. 09. 2021
16. 10. 2021
20. 11. 2021

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2021

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

04. až 06. 03. 2021
08. až 10. 04. 2021
06. až 08. 05. 2021
03. až 05. 06. 2021
01. až 03. 07. 2021
29. až 31. 07. 2021
26. až 28. 08. 2021
23. až 25. 09. 2021
21. až 23. 10. 2021
18. až 20. 11. 2021

09. až 11. 03. 2021
13. až 15. 04. 2021
11. až 13. 05. 2021
08. až 10. 06. 2021
06. až 08. 07. 2021
03. až 05. 08. 2021
31. 08. až  02. 09. 2021
28. až 30. 09. 2021
26. až 28. 11. 2021
23. až 25. 11. 2021

07. a 08. 03. 2021
11. a 12. 04. 2021
09. a 10. 05. 2021
06. a 07. 06. 2021
04. a 05. 07. 2021
01. a 02. 08. 2021
29. a 30. 08. 2021
26. a 27. 09. 2021
24. a 25. 10. 2021
21. a 22. 11. 2021