Zverejňujeme túto zápisnicu:

Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík týmto oznamuje, že pre voľby do NR SR 2023:

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený sú v tomto súbore:

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr.