Výtvarné spektrum Košického kraja je postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá ponúka autorom možnosť prezentovať a konfrontovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou, vyhľadávať a rozvíjať  talenty a zároveň ich zapájať do súťažného hnutia v rámci Slovenska.

Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave, realizátorom krajského kola pre Košický kraj je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) a do spolupráce sa tento rok zapojilo aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, v ktorom sa krajská výstava uskutoční. Konkrétne pôjde o priestory Historickej účelovej budovy na Nám. Maratónu mieru 2, kde výstava bude sprístupnená od 8. do 30. júla takto:

  • v utorky až soboty od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
  • v nedele od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Vážení priatelia ochotníckeho divadelníctva.

Vyvrcholením viac ako rok trvajúcich príprav na uvedenie novej hry v našom ochotníckom divadle je premiéra hry od autora Ivana Bukovčana - Surovô drevo. Je to veselohra o troch dejstvách z obdobia polovice minulého storočia a prináša nám pohľad na tie časy zo strany obyčajných ľudí.

Veríme, že si nájdete cestu do Domu kultúry v Lorinčíku v nedeľu 29. 12. 2019 od 16.00 hod. a pobavíte sa spolu s kolektívom našich ochotníkov, ktorí prípravám hry venovali obrovskú energiu a voľného času. Príďte i s Vašimi deťmi či vnúčatami, pre ktorých to bude určite milé predstavenie a príjemné strávenie nedeľného odpoludnia.

Na predstavenie Vás pozývajú herci Ochotníckeho divadla v Lorinčíku pod vedením Rudolfa Dučaia.

Archa odkazov minulosti je názov veľkolepého multikultúrneho a multižánrového podujatia, v ktorom cez výstavu malieb, dobovú hudbu, rôzne symboly a artefakty, cez živé slovo, prekrásnu architektúru a zvukové a svetelné efekty sprítomňujeme odkaz obdobia rokov 60-tych. Toto podujatie však nemá a nemôže mať len lokálny význam a lokálny dosah.

Mnohé z toho, čo sa v 60-tych rokov vo svete odohrávalo, sa naplno odrážalo vo vtedajšom Československu. Či už to bolo určité politické oteplenie v Rusku (vtedajší Sovietsky zväz) po nástupe Nikitu Chruščova k moci, ktorý ostro kritizoval dovtedajší neuveriteľne totalitný, militantný Stalinov režim alebo hnutie Hippies nazývané aj Deti kvetov. Pripomeňme, že toto hnutie vzniklo ako tvrdá reakcia americkej mládeže na predošlú rodičovskú generáciu plnú konvencií a náboženských a rasových predsudkov.

Príďte s deťmi na maľovanie obrazov.

Deti si vyskúšajú ako sa maľujú naozajstné obrazy v prítomnosti umelcov.

Očakávame Vás celý deň od 3. 9. do 5. 9. 2019 v priestoroch záhrady Laca Rybárskeho Lorinčík 32 - oproti Hasičke.