Od 1. septembra 2017 sa Materská škola Lorinčík 15, Košice stala elokovaným pracoviskom Materskej školy Turgenevova 7, Košice. Viac informácií nájdete na stránke https://msturgenevova7.edupage.org.

Materská škola Turgenevova 7, ktorej elokované pracovisko je v Lorinčíku, už pripravila návrh prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/22. V nasledujúcom dokumente žiada o stanovisko Radu školy:

Čoskoro by sme teda mali vedieť definitívne informácie o prijímaní deti do MŠ na nasledujúci školský rok.

4. september 2017 bol ten deň, keď sa na domčeku otvorila brána a privítala zvedavé a nedočkavé deti.

Postupne sa im v ňom budú odkrývať nové, nepoznané veci a zažívať rozprávkové chvíle. Čakali ich víly - nové pani učiteľky, ktoré ich povedú po cestičkách poznania a chápania veľkého sveta. Počas nasledujúceho roka budú postupne odhaľovať tajomstvá prírody, spevu, tanca, maľovania, športu, techniky, zdravia a prežívať veľa, veľa zaujímavých chvíľ, či vznikania nových priateľstiev.

Dagmar Rondzíková
riaditeľka školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že

od 2. do 4. 5. 2016

sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/17.

Celé znenie oznamu vrátane úradných hodín a podmienok prijatia je v tomto dokumente:

Aj v našej materskej škole dostali deti mikulášske balíčky:

mikulas-2015
mikulas-2015 mikulas-2015

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že

od 16. 2. do 20. 2. 2015

sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/16.

Celé znenie oznamu vrátane úradných hodín a podmienok prijatia je v tomto dokumente.

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že

od 24. 2. do 28. 2. 2014 v čase od 9,00 do 17,00 hodiny

sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2014/15

Celé znenie oznamu aj s podmienkami prijatia je v tomto dokumente.