Vážení občania,

blížia sa voľby do orgánov samosprávnych krajov. Podrobné informácie o týchto voľbách vrátane informácií pre voličov v rôznych jazykoch nájdete na tejto stránke Košického samosprávneho kraja.