Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2018

Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

08. až 10.03.2018
12. až 14.04.2018
10. až 12.05.2018
07. až 09.06.2018
05. až 07.07.2018
02. až 04.08.2018
30.08 až 01.09.2018
27. až 29.09.2018
25. až 27.10.2018
22. až 24.11.2018

13. až 15.03.2018
15. až 16.04.2018
15. až 17.05.2018
12. až 14.06.2018
12. až 12.07.2018
07. až 09.08.2018
04.až 06.09.2018
02. až 04.10.2018
30.10. až 01.11.2018
27. až 29.11.2018

11. a 12.03.2018
17. až 19.04.2018
13. a 14.05.2018
10. a 11.06.2018
09. a 09.07.2018
05. a 06.08.2018
02. a 03.09.2018
30. a 01.10.2018
29. a 29.10.2018
25. a 26.11.2018

* Vyšný Lorinčík - má dve stanovištia pre VKK. Ich polohu a termíny rozmiestnenia si môžete stiahnuť samostatne:

VKK Vyšný Lorinčík 2018

 

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372