Riaditeľka materskej školy oznamuje, že

od 16. 2. do 20. 2. 2015

sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/16.

Celé znenie oznamu vrátane úradných hodín a podmienok prijatia je v tomto dokumente.