Naše Ochotnícke divadlo v Lorinčíku oslavuje tohto roku 70. výročie založenia. Pri tejto príležitosti vydalo tento builletin, mapujúci históriu divadla.