Pozvánka

Starosta a poslanci mestskej časti Košice – Lorinčík Vás týmto pozývajú na stretnutie seniorov našej mestskej časti. Toto slávnostné stretnutie sa uskutoční v rámci programu osláv dňa matiek v Dome kultúry mestskej časti dňa 11. 5. 2015 o 14.45 hodine.
V rámci programu vystúpi spevácky zbor „Furčan“, deti z materskej škôlky „Slniečko“ a  tanečný pár v latinsko-americkom tanci.

Damián Exner
Starosta mestskej časti
Košice – Lorinčík

Program stretnutia:

 • 14.45 hod  - Otvorenie stretnutia a privítanie pozvaných občanov mestskej časti a hostí.
 • Vystúpenie spevokolu  „Furčan„
 • Slávnostné privítanie pozvaných občanov a Príhovor starostu mestskej časti Košice – Lorinčík
 • Vystúpenie spevokolu  „Furčan„
 • Príhovor ku dňu matiek
 • Vystúpenie spevokolu  „Furčan„
 • Detské predstavenie MŠ Slniečko Lorinčík
 • Tanečná vložka – moderný tanec
 • Detské predstavenie MŠ Slniečko Lorinčík
 • Tanečná vložka – latinsko-americký tanec
 • Vystúpenie spevokolu  „Furčan„
 • Ukončenie programu