Vážení občania,

prinášame Vám ďalšie informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, tentoraz to sú informačné videá a linky Štatistického úradu:

Informatívne video SODB 2021 na Vimeo:

To isté informatívne video SODB 2021 na Youtube:

 Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní?

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021?

Ďalšie videá nájdete na Youtube na tejto adrese: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH

Webová stránka sčítania:

Sociálne siete sčítania:

Príspevky sú publikované 1- až 2-krát týždenne