Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania pre SODB 2021. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania každá obec a mesto SR po dobu 6 týždňov.

Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR. Informácie o asistovanom sčítaní sú samozrejme aj na stránke www.scitanie.sk, podrobnejšie v tomto článku.

Občan sa môže rozhodnúť medzi sčítaním na kontaktnom mieste alebo sčítaním doma.

Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

 • Stacionárny asistent na kontaktnom mieste: Darina Terifajová
 • Adresa: Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice
 • Telefónne číslo: 055/78 98 990
 • Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
  • Pondelok: 09,00 - 11,00 hod.
  • Utorok: 09,00 - 11,00 hod.
  • Streda: 14,00 - 16,00 hod.
  • Štvrtok: 09,00 - 11,00 hod.
  • Piatok: 09,00 - 11,00 hod.

Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma v prípade, že o takúto službu požiadate. Postupovať treba takto:

 • Počas doby asistovaného sčítania v mestskej časti môžete zavolať na číslo 055/7898990.
 • Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.
 • Upozornenie:
  • V žiadnom prípade vás nemá navštíviť ohľadom sčítania nikto, ak ste si ho vopred neobjednali!
  • V každom prípade sa má sčítací asistent preukázať platným preukazom a môžete si spätným zavolaním na úrad overiť jeho identitu.