Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania:

Video:

 

Nasledujúce video je určené pre nepočujúcich:

 

Prevencia kriminality - užitočné odkazy: