Podrobné informácie o podujatí nájdete na stránke https://charityweekend.com/.