Vážení priatelia cykloturistiky.

ProSport Team Košice a Misia 24, n.o., v spolupráci s košickými cyklistami usporiadajú v stredu 2.9.2015 v odpoludňajších hodinách prvé kolo XC série amatérskych cykloturistov v našej mestskej časti. Hlavná časť trate bude viesť v Balogovom lese pri Kláštore Bosých Karmelitánov. Pretekári absolvujú dve až päť kôl podľa druhu kategórie. Predpokladaný začiatok akcie je o 16.00 hodine. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.cyklopretekykosice.sk/sk/jesenna-xc-seria/propozicie.

oznam-2015-09-02-cyklopreteky-xc-seria-2015

Trasa preteku:

oznam-2015-09-02-cyklopreteky-xc-seria-2015-trasa