Vážení občania,

v dňoch 9., 11. a 16. mája 2016 budú úradné hodiny MÚ MČ Košice - Lorinčík v čase od 8.00 do 12.00.