Vážení občania,

zverejňujeme Záverečný účet našej MČ za rok 2015, je v týchto dvoch súboroch: