MZ MČ Košice - Lorinčík schvaľuje termín voľby hlavného kontrolóra na 7. 2. 2017. Podrobnosti sú v tomto súbore: