Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2016 k 31. 12. 2016:

 

Zverejňujeme návrh rozpočtu na rok 2017 a nasledujúce roky: