Zverejňujeme vyjadrenie DPMK k vynechaniu spojov linky 20L, je v tomto súbore: