Celý text oznámenia je na webovej stránke Mesta Košice: http://www.kosice.sk/article.php?id=21107