Dňa 27. 6. 2018 o 15,30 hod. v dome kultúry v Lorinčíku sa bude konať verejné stretnutie občanov za účelom informovania ohľadne konceptu Územného plány mesta Košice.

Hostia:

  • Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. - za zhotoviteľa,
  • Ing. arch. Martin Richnavský - ÚHA mesta Košice

Damán Exner
starosta MČ Košice - Lorinčík