Mesto Košice zverejňuje toto povolenie dočasnej uzávierky komunikácií kvôli výstavbe vodovodu na uliciach Svidnícka, Gelnická, Pytliacka a Macáková: