Zverejňujeme čerpanie rozpočtu za rok 2018 k 31. 12. 2018: