Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2018: