Heizer Optik, s. r. o., oznamuje, že v predpokladanom termíne od novembra 2019 do decembra 2019 budú prebiehať stavebné práce, súvisiace s vybudovaním  líniovej investičnej trasy: HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ + úsek SO 01 PRÍPOJKA HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ, ktorej písomné oznámenie na príslušné obce a poľnoh. družstvá zasielali v máji/júni tohto roku. Plánované ukončenie prác na celej trase je do konca roka 2019, v závislosti od počasia.

  • Stavba sa realizuje dodávateľsky spoločnosťou Heizer Optik, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská,
  • Stavbyvedúci: Ing. Juraj Parcer 0905 472 391, resp. Ján Lehocký 0903 458 400

Celé znenie oznamu aj z grafickou prílohou trasy je v tomto súbore: