Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2019 schválený na MZ 26. 5. 2020: