Boli sme požiadaní listom RÚVZ Košice z 2. 7. 2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19: