Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto žiada našu MČ o aktualizáciu súpisu všetkých chovateľov ošípaných v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku.

Podrobnosti o súpise a propagačné materiály o AMO sú v týchto súboroch: