Upozorňujeme, že Úrad verejného zdravotníctva vydal nasledujúce opatrenie platné od 1. 10. 2020:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia

Všetky opatrenia ÚVZ SR nájdete na tejto jeho stránke.