Okresný úrad Košice odvoláva zákaz vstupu do lesov, viac v tomto súbore.