Vo voľbách 15. 11. 2014 boli zvolení:

Starosta: Damián Exner

Poslanci OZ:

  • Ing. Lýdia Lauffová,
  • Ing. Radoslav Bajus, PhD,
  • Mgr. Lucia Dučayová
  • RNDr. Zuzana Kimáková, PhD,
  • Ing. Štefan Kender, PhD,

Podrobnosti o voľbách vrátane počtu získaných hlasov sú v tomto súbore.