Zverejňujeme Oznámenie o začatí správneho konania a Rozhodnutie RÚVZ Košice, ktorým sa nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach v termíne 18. 3. - 30. 4. 2024: