Dňa 28. 3. 2024 budú na miestnom úrade MČ Košice – Lorinčík  úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.