Mestská časť Košice - Lorinčík v súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že:

  • Meno priezvisko: p. Marcelo Saucedo Gonzalez
  • Adresa trvalého pobytu: Košice - Lorinčík

má na Miestnom úrade  Oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk. Oznámenie o uložení zásielky do vlastných rúk si môže prevziať počas úradných hodín na miestom úrade mestskej časti Košice – Lorinčík, v termíne od 09.07.2024 do 26.07. 2024.