Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 13. 12. 2016.

Pozvánka je v tomto súbore:

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky je v tomto súbore:

Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2016 je v tomto súbore: