Pripravili sme kalendár s fotografiami z našej mestskej časti, je k dispozícii aj na stiahnutie: