Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2016


Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

10. až 12.03.2016
07. až 09.04.2016
05. až 07.05.2016
02. až 04.06.2016
30.06.až 02.07.2016
28. až 30.07.2016
25. až 27.08.2016
22. až 24.09.2016
20. až 22.10.2016
17. až 19.11.2016

15. až 17.03.2016
12. až 14.04.2016
10. až 12.05.2016
07. až 09.06.2016
05. až 07.07.2016
02. až 04.08.2016
30.08. až 01.09.2016
27. až 29.09.2016
25. až 27.10.2016
22. až 24.11.2016

13. a 14.03.2016
10. a 11.04.2016
08. a 09.05.2016
05. a 06.06.2016
03. a 04.07.2016
31.07. a 01.08.2016
28. a 29.08.2016
25. a 26.09.2016
23. a 24.10.2016
20. a 21.11.2016

* Vyšný Lorinčík - má dve stanovištia pre VKK. Ich polohu a termíny rozmiestnenia si môžete stiahnuť samostatne:

oznam-2016-01-27-vkk-vysny-lorincik-2016