Vážení spoluobčania,

v dňoch

6. mája 2016 od 8.00 do 12.00 hod. pri rod. dome č. 95 a

7. mája 2016 od 8.00 do 16.00 hod. na otočke autobusu

bude pristavený veľkokapacitného kontajner určený výlučne na BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!