Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2017


Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

09. až 11.03.2017
 06. až 08.04.2017
 11. až 13.05.2017
 08. až 10.06.2017
 06. až 08.07.2017
 03. až 05.08.2017
 31.08 až 02.09.2017
 28. až 30.09.2017
 26. až 28.10.2017
 23. až 25.11.2017

14. až 16.03.2017
11. až 13.04.2017
16. až 18.05.2017
13. až 15.06.2017
11. až 13.07.2017
08. až 10.08.2017
05.až 07.09.2017
03. až 05.10.2017
31.10. až 02.11.2017
28. až 30.11.2017

12. a 13.03.2017
09. a 10.04.2017
14. a 15.05.2017
11. a 12.06.2017
09. a 10.07.2017
06. a 07.08.2017
03. a 04.09.2017
01. a 02.10.2017
29. a 30.10.2017
26. a 27.11.2017

* Vyšný Lorinčík - má dve stanovištia pre VKK. Ich polohu a termíny rozmiestnenia si môžete stiahnuť samostatne:

oznam-2017-02-04-vkk-vysny-lorincik-2017

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372