Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2019

Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

7. až 9. 3. 2019
4. až 6. 4. 2019
9. až 11. 5. 2019
6. až 8. 6. 2019
4. až 6. 7. 2019
1. až 3. 8. 2019
29. až 31. 8. 2019
26. až 28. 9. 2019
24. až 26. 10. 2019
21. až 23. 11. 2019

12. až 14. 3. 2019
9. až 11. 4. 2019
14. až 16. 5. 2019
11. až 13. 6. 2019
9. až 11. 7. 2019
6. až 8. 8. 2019
3. až 5. 9. 2019
1. až 3. 10. 2019
29. až 31. 10. 2019
26. až 28. 11. 2019

10. a 11. 3. 2019
7. a 8. 4. 2019
12. a 13. 5. 2019
9. a 10. 6. 2019
7. a 8. 7. 2019
4. a 5. 8. 2019
1. a 2. 9. 2019
29. a 30. 9. 2019
27. a 28. 10. 2019
24. a 25. 11. 2019

* Vyšný Lorinčík - má dve stanovištia pre VKK. Ich polohu a termíny rozmiestnenia si môžete stiahnuť samostatne:

VKK Vyšný Lorinčík 2019

 

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372