Kontajner na BIO odpad bude v roku 2019 raz mesačne pristavený a to v prvú sobotu v mesiaci od 8.00 do 15.00 hod. na otočke autobusu v Lorinčíku. Termíny pristavenia sú teda:

  • 2. 3. 2019
  • 6. 4. 2019
  • 4. 5. 2019
  • 1. 6. 2019
  • 6. 7. 2019
  • 3. 8. 2019
  • 7. 9. 2019
  • 5. 10. 2019

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!