Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2021

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

04. až 06. 03. 2021
08. až 10. 04. 2021
06. až 08. 05. 2021
03. až 05. 06. 2021
01. až 03. 07. 2021
29. až 31. 07. 2021
26. až 28. 08. 2021
23. až 25. 09. 2021
21. až 23. 10. 2021
18. až 20. 11. 2021

09. až 11. 03. 2021
13. až 15. 04. 2021
11. až 13. 05. 2021
08. až 10. 06. 2021
06. až 08. 07. 2021
03. až 05. 08. 2021
31. 08. až  02. 09. 2021
28. až 30. 09. 2021
26. až 28. 11. 2021
23. až 25. 11. 2021

07. a 08. 03. 2021
11. a 12. 04. 2021
09. a 10. 05. 2021
06. a 07. 06. 2021
04. a 05. 07. 2021
01. a 02. 08. 2021
29. a 30. 08. 2021
26. a 27. 09. 2021
24. a 25. 10. 2021
21. a 22. 11. 2021

* Otočka autobusu - kontajner bude pristavený v popoludňajších hodinách t. j. od 15.00 hod.

** Vyšný Lorinčík má dve stanovištia pre VKK:

  • v prvý z dvoch uvedených dní bude kontajner na stanovišti pri zariadení pre seniorov Bethesda,
  • na druhý deň bude kontajner pristavený na konci ulice Čergovská

VKK Vyšný Lorinčík 2020

 

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

KOSIT: 0908 366 746

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372