Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

06. 03. 2021
03. 04. 2021
01. 05. 2021
05. 06. 2021
03. 07. 2021
07. 08. 2021
04. 09. 2021
02. 10. 2021
06. 11. 2021

Vyšný Lorinčík

20. 03. 2021
17. 04. 2021
15. 05. 2021
19. 06. 2021
17. 07. 2021
21. 08. 2021
18. 09. 2021
16. 10. 2021
20. 11. 2021

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!