Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

04. 03. 2023
08. 04. 2023
13. 05. 2023
03. 06. 2023
01. 07. 2023
29. 07. 2023
09. 09. 2023
07. 10. 2023

Vyšný Lorinčík
(Pytliacka 29 pri lese až k tabuli termínov)

25. 03. 2023
15. 04. 2023
20. 05. 2023
17. 06. 2023
15. 07. 2023
19. 08. 2023
16. 09. 2023
21. 10. 2023

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!