Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2023

Otočka autobusu *
Vyšný Lorinčík ** Stanovište oproti MÚ

19. až 21. 4. 2024
4. až 6. 10. 2024

 22. a 23. 4. 2024
7. a 8. 10. 2024

24. až 26. 4. 2024
 9. až 11. 10. 2024

* Otočka autobusu - kontajner bude pristavený v popoludňajších hodinách t. j. od 15.00 hod.

** Vyšný Lorinčík má dve stanovištia pre VKK:

  • v prvý z dvoch uvedených dní bude kontajner na stanovišti pri zariadení pre seniorov Bethesda,
  • na druhý deň bude kontajner pristavený na konci ulice Čergovská

VKK Vyšný Lorinčík 2020

 

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

KOSIT: 0908 366 746

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372