Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2015

(aktualizované 23. 7. 2015)

Križovatka ku kostolu Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ

12. a 13.03.2015
16. a 17.04.2015
14. a 15.05.2015
11. a 12.06.2015
09. a 10.07.2015

od augusta tu už kontajner nebude

14. a 15.03.2015
18. a 19.04.2015
16. a 17.05.2015
13. a 14.06.2015
11. a 12.07.2015
08. až 10.08.2015
05. až 07.09.2015
03. až 05.10.2015
31.10. až 02.11.2015
28. až 30.11.2015

16. a 17.03.2015
20. a 21.04.2015
18. a 19.05.2015
15. a 16.06.2015
13. a 14.07.2015
06. a 07.08.2015
03. a 04.09.2015
01. a 02.10.2015
29. a 30.10.2015
26. a 27.11.2015

Vyšný Lorinčík

Miesta v lokalite „Vyšný Lorinčík sú vyznačené na priloženej mapke. Sú vytypované na skúšku, pretože je to lokalita vo výstavbe a hrozí, že do kontajnerov sa budú niektorí stavebníci snažiť umiestňovať stavebnú suť, na čo ich budeme musieť upozorniť, aby to nerobili.

oznam-2015-02-06-umiestnenie-vkk-mala

18. a 19.03.2015
22. a 23.04.2015
20. a 21.05.2015
17. a 18.07.2015
15. a 16.07.2015
11. až 13.08.2015
08. až 10.09.2015
06. až 08.10.2015
03. až 05.11.2015
01. až 03.12.2015